szukaj na stronie       
  Polecamy: ALCUINUS - Bibliografia Online || RUBER
LOGOWANIE nick: pass: ||załóż konto
 

Ostatnio:
INFOSERWIS: Kalisz - Chrystus w liturgii
2018-11-15 | szypa2

INFOSERWIS: Warszawa - Ojczyzna w liturgii
2018-11-11 | szypa2

INFOSERWIS: Poznań - Zmarł ks. prof. Bogusław Nadolski TChr
2018-10-20 | ostrowik

INFOSERWIS: Kraków - IX Międzynarodowe Sympozjum Liturgiczne Ad Fontes Liturgicos
2018-09-03 | laudem

INFOSERWIS: Watykan - Nowy ceremoniarz papieski
2018-02-09 | szypa2

INFOSERWIS: Watykan - Instrukcja Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych o relikwiach
2017-12-16 | szypa2


subskrybuj kanał rss

» INFOSERWIS » Polska » Katowice - 46. Sympozjum Wykładowców Liturgiki
Katowice: 46. Sympozjum Wykładowców Liturgiki
7-9 września 2010

źródło: liturgista.pl

W dniach od 7 do 9 września na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach odbyło się 46. Sympozjum Wykładowców Liturgiki. Tematem wiodącym jest liturgia święceń prezbiteratu.

Obrady sympozjum
Obrady sympozjum
Kliknij, aby powiększyć © laudem
ORDINATIO PRESBYTERORUM: LITURGIA, TEOLOGIA, MINISTERIUM (do Soboru Trydenckiego) - tak brzmi pełne hasło spotkania liturgistów w Katowicach.
Przedstawiamy relację ze spotkania.


wtorek 7 września
– Powitanie uczestników przez Rektora Seminarium (aula WTL)
– Modlitwa popołudniowa (audytorium 101 WTL)
– Wprowadzenie do Sympozjum: ks. dr hab. Cz. Krakowiak, prof. KUL

– Referat I: Ordinatio presbyterorum do X wieku (aula WTL) ks. dr Dariusz Kwiatkowski (Kalisz):
Teksty biblijne i analiza modlitw konsekracyjnych wskazują, że w najstarszej udokumentowanej tradycji rzymskiej istotą ordynacji była modlitwa ordynacyjna i nałożenie rąk.


- Referat II: – Ordinatio presbyterorum do Pontificale Romanum 1596 (aula WTL) ks. dr hab. Kazimierz Lijka OMI
Późniejsze dokumenty (pontyfikał rzymsko-germański X w., pontyfikał Wilhelma Duranda XIII w.) ukazują modyfikacje i kolejne szczegóły obrzędów święceń, jak nałożenie szat (dotąd kandydaci już byli w szatach), namaszczenie rąk (a czasem także i głowy, zwyczaj rodem z liturgii celtyckich z VI-VII w.), użycie oleju katechumenów, post przed święceniami, czy przekazanie znaków święceń (pateny z chlebem i kielicha z winem), co z czasem przejęło rolę materii święceń (synod we Florencji). W XIII w. neoprezbiterzy koncelebrują z papieżem (teksty wymawiają po cichu). Dokumenty średniowieczne wskazują sobotę dni krzyżowych jako dzień święceń. Inne podkreślają mocno symbolikę, używając alegorii (Amalary z Metz: 'ornat jest ponad wszystkimi szatami i oznacza czyny sprawiedliwości').


– Dyskusja
• Ks. Walerian Bugiel (Czechy): problem tzw. proroków (Didache), rozróżnienie nałożenia rąk i wyciągnięcia rąk, epizod święceń biskupich dokonanych przez 12 prezbiterów świadomych nieobecności biskupa w Indiach XVII w.
• Bp D. Zimoń: liturgia święceń jako przestrzeń wiary. Za prof. Schenkiem podkreślił istotny charakter historycznego podejścia do liturgii.
• Ks. Jarosław Superson: problem wyboru dnia (sobota czy niedziela?) Ks. Kwiatkowski podkreślił, iż skąpe źródła pozostawiają szerokie pole do szukania wyjaśnienia, między innymi kwestia wigilii niedzielnych. Poza tym pojawia się kwestia łączenia święceń diakonatu i prezbiteratu. Ks. Sobeczko przypomniał o przesunięciu celebracji w średniowieczu na godziny poranne.
• Ks. prof. Cz. Krakowiak: co do słownictwa ks. Kwiatkowskiego, zamiast mówić 'ordynacja' lepiej mówić 'święcenia'.


– Wyjście do Biblioteki Śląskiej
– Eucharystia z Nieszporami w Katedrze: przewodniczy abp dr Damian Zimoń (wręczenie Księgi Jubileuszowej)
Nawiązując do ewangelii o powołaniu Apostołów, arcybiskup Zimoń podkreślił wagę spotkania liturgistów nad ordo presbyterorum. Sięganie do korzeni tego sakramentu powiązał on także z tematem formacji liturgicznej w seminariach.


– Spotkanie połączone z wyborem tematu, miejsca i daty 47. Sympozjum

• Podczas wieczornego posiedzenia uczestnicy wybrali datę kolejnego sympozjum, wyznaczając je na dni od 6 (wt) do 8 (cz) września 2011. Jako temat tego przyszłego posiedzenia wybrano 'Ars moriendi' i kwestie związane z obrzędowością pogrzebową i kultem do niej przypisanym. Autorem tej propozycji był ks. B. Nadolski. Zaproponowanym miejscem przyszłorocznego sympozjum jest Góra Świętej Anny.
• Ks. Z. Wit zapowiedział inicjatywę wydania pamiętników ks. W. Danielskiego, z okazji 25-lecia jego śmierci.
• Ks. Cz. Krakowiak oznajmił obecnym ukończenie prac nad kolejną publikacją KUL-u:
Nowy Wykaz skrótów Encyklopedii Katolickiej (Wyd. w 2010)
• Ks. Krakowiak zapowiedział również, że najpóźniej w październiku ukaże się nowy (14) tom Encyklopedii Katolickiej.
• Przewodniczący Sekcji Liturgistów Polskich wezwał też profesorów i wykładowców do publikowania swoich bibliografii autorskich w bazie bibliograficznej 'Alcuinus.org'.


środa 8 września
– Eucharystia z Jutrznią
– Referat III: Ordinatio presbyterorum w Pontificale Romanum z 1596 (aula WTL) ks. dr Waldemar Pałęcki (KUL)
Obrzęd święceń Tridentinum przetrwał do Vaticanum II. Tradycja koncelebracji neoprezbiterów nie przyjęła się w Polsce (Synod w Piotrkowie). Neoprezbiterzy mają się uczyć od doświadczonych kapłanów (ryt łamania Hostii).

– Referat IV: Święcenia absolutne, święcenia zakonników (aula WTL) ks. prof. Bogusław Nadolski (Poznań)
Przed Soborem Trydenckim, od X w., upowszechniało się wyświęcanie kapłanów bez wiązania ich z żadną konkretną wspólnotą wiernych. W ocenach teologicznych mówi się o nieważności i nieskuteczności takich święceń. Sobór Laterański jednakże uznał je za ważne, niemniej biskup nie był związany obowiązkiem utrzymania takiego kapłana. Pojawiają się missae privatae.

– Dyskusja
• Ks. Bugiel: wschód bardzo podkreśla jedność: cała wspólnota gromadzi się w jednym dniu przy jednym ołtarzu jeden raz. Liturgia wschodnia przeciwna święceniom absolutnym. Praktyka postna przed Eucharystii (Ormianie: miesiąc surowego postu; po święceniach kapłańskich Ormianie przez 40 dni nie mogli odprawiać; w Etiopii święcenia są przeróżne, prawie 30% ma jakieś święcenia).
• Ks. Janicki (Kraków): Vaticanum nie potępia jako prywatnych mszy, w których kapłan komunikuje sam, bo lud uczestniczy w nich duchowo, a sługa Boży odprawia także za ten lud. Pojawia się klimat anatem wobec tych, którzy tego nie respektują.
• Ks. Nadolski: tego typu anatemy wiążą się jednakże wciąż z usprawiedliwianiem praktyki mszy prywatnych
• Ks. Nowak: Przełom I/II tysiąclecia jest okresem feudalizmu. Czy duchowość wpływała na społeczeństwo, czy to raczej teologia dostosowywała się do świata, dając ludziom okazję do ofiar za Msze jako największego skarbu (usprawiedliwianie).
• Ks. Nadolski: to prawda, raczej chodzi o usprawiedliwianie faktycznej sytuacji.
• Ks. S. Hołodok (Białystok): prawosławni aby nie odprawiać na tym samym ołtarzu tego samego dnia, dostawiają drewniany.
• S. Sielepin: gdy mowa o 1000 mszy, 300 modlitwach, to ci którzy funkcjonowali w ramach święceń absolutnych, służyli jednak - niezależnie o motywację - dobru duchowemu Kościoła.
• Ks. Nadolski: ilościowe przeżywanie religii jednak jest niewłaściwe.
• Ks. Józef Górzyński (Warszawa): księża studenci w Rzymie (np. kolegium amerykańskie) czasem tylko uczestniczą, a nie sprawują w koncelebrze. Kapłan uczestniczący w ofierze nie koncelebrując. Jak do tego podejść?
• Ks. Nadolski: Do VIII w. nie było codziennej mszy.


– Referat V: Prezbiter i przewodniczenie Eucharystii do Soboru Trydenckiego ks. prof. dr hab. Jan Janicki (UP JPII).
Po Edykcie Mediolańskim wzrasta liczba Kościołów partykularnych i przebieg liturgii zaczyna określać prawodawstwo lokalne. Wtedy to przewodniczący liturgii zaczyna się wyróżniać ze wspólnoty (szaty).

– Referat VI: Święcenia prezbiterów w Kościele prawosławnym (aula WTL) ks. dr hab. Przemysław Nowakowski (Kraków)
W obrządku bizantyjsko-słowiańskim niższe posługi to 'ministrowie kościelni', zaś od diakona wzwyż 'ministrowie wyświęceni'. We wszystkich tych obrzędach jest nałożenie rąk, jest to moment centralny święceń. Święcenia wyższe sprawuje się w prezbiterium, niższe - poza prezbiterium. Na jednej liturgii można ustanowić kilku ministrów kościelnych (w tym przypadku może to być także jedynie liturgia darów uprzednio poświęconych), ale tylko jednego ministra wyświęconego (każdy prezbiter jest święcony na oddzielnej Mszy). W obrzędach święceń nawiązuje się do elementów charakterystycznych dla małżeństwa (te same tropariony), zaślubiny z Kościołem. Użycie greki wzmaga podniosłość ceremonii. Diakon klęka na jedno kolano, prezbiter - na oba, wtedy biskup odmawia modlitwę (można ją nazwać 'konsekracyjna', ale prawosławni nie chcą tej nazwy. 'Każdy prezbiter jest ojcem, bo przez sprawowanie sakramentów odradza na nowo wiernych'

– Dyskusja
• Ks. Bugiel: liturgiki wschodnie zaznaczają, że wszystkie stopnie święceń mają tę samą modlitwę. Co do epiklezy 'préalable', wiele epiklez sprawia, że modlitwa sakramentalna jest trudna do zlokalizowania. Tytuł 'starec' / prezbiter, tytuły nie są logicznie konsekwentnie, stąd tytuł 'starec' nie musi mieć takiej wartości, jaką łatwo mu przypisać.
• Ks. Nowakowski: zgadza się, że tytuły to nie znak autorytetu.
• Ks. Krakowiak: przejście od przewodniczenia Eucharystii przez biskupa do prezbiterów, kiedy i dlaczego?
• Ks. Janicki: to etap wolności chrześcijaństwa, napływu rzesz chrześcijan, z konieczności nastąpiło rozdzielenie celebracji biskupa i prezbitera. Powstają liczne wspólnoty wierzących, potrzebują celebransów. W ogóle sama nomenklatura jest problematyczna: w tym okresie, gdy z domus ecclesiae przechodzi się do tituli termin 'biskup' i 'prezbiter' stają się wręcz synonimami.
• Ks. Żądło: na ile rozwiązany jest problem rozróżnienia obecnych prezbiterów i prezbiterów Kościoła Apostolskiego?
• Ks. Janicki: liturgia stacyjna (Ordo Romanus I), VII-VIII w. gdy papież przewodniczy wśród biskupów i prezbiterów. Ale Klemens Rzymski (przełom I i II w.) daje świadectwo sytuacji, która zdarzyła się w Koryncie, gdzie gmina odsunęła od urzędu 'prezbiterów', choć na to nie zasługiwali. Nie rozróżniał między biskupami i prezbiterami, a wręcz przypominał, iż są oni 'ustanawiani przez Apostołów'. (44 rozdz. III części) W zasadzie odpowiedź jest trudna.
• Ks. Nadolski: za Chavassem aprobuje się 2 grup posługujących: misjonarze wędrowni i prezbiteroi, a na misjach 'episkopoi' (funkcja czuwania).
• Ks. Krakowiak: problem nie jest prosty, ale warto zapoznać się z opracowaniem ks. prof. St. Longosza, redaktora 'Vox Patrum': 13/15 (1993-1995) cały tom poświęcony kapłaństwu w Kościele starożytnym. Także t. 52 (2008).
• Ks. Janicki i ks. Bugiel podjęli również, za ks. Krakowiakiem, polemikę nt. źródeł.
• Ks. Żądło zaproponował, aby nie zatrzymywać się na obecnym etapie wniosków i podjąć refleksję o kapłaństwie w przyszłości. Fundament ciekawych wniosków historycznych daje nadzieję na to, że uda się przenieść w czasy współczesne: duchowość prezbiterów dzisiaj.


– Wyjazd do Piekar Śląskich i Tychów: Nawiedzenie Sanktuarium Matki Bożej Piekarskiej i modlitwa popołudniowa. Nawiedzenie kościoła pw. Ducha Świętego w Tychach. Nawiedzenie kościoła pw. bł. Karoliny w Tychach i Nieszpory. Kolacja w parafii bł. Karoliny. Powrót do Katowic

czwartek 9 września
– Eucharystia z Jutrznią
– Bp dr Stefan Cichy: Informacje o pracach Komisji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów (aula WTL)
Bp Cichy - PRACE KOMISJI LITURGICZNEJ EPISKOPATU POLSKI
1. Konferencja EP podjęła szereg decyzji dotyczących nowych ksiąg liturgicznych:
- obrzędy błogosławieństwa wdów
- obrzędy pogrzebu z kremacją
- przygotowuje się nowe wydanie obrzędów Triduum Sacrum, wraz z nową formą modlitwy za Żydów (w zasadzie jest ona jeszcze nie zatwierdzona)
2. Polska jest pierwszym krajem, który ma już przygotowany obrzęd błogosławieństwa wdów, choć nie ma łacińskiej edycji typicznej.
3. Został zatwierdzony rytuał pogrzebu z kremacją (przygotowany przez ks. prof. Sobeczkę), w którym zamiast 'ciało' występuje 'doczesne szczątki'. Nie ma pokropienia urny, ale grobu z doczesnymi szczątkami. Do dekretu dołączono uwagi dotyczące całości obrzędów pogrzebu. Kongregacja postuluje też, aby dokonać pewnych zmian w dotychczasowych obrzędach.
4. KEP na posiedzeniu w Olsztynie (czerwiec 2010) zatwierdziła ceremoniał liturgicznej posługi biskupów (Caeremoniale Episcoporum). Pojawiła się kwestia uściślenia nazwy tej księgi (nie 'posługi biskupów' ale 'liturgicznej posługi').
5. Wysłano do Kongregacji Kultu Bożego prośbę, aby włączyć do kalendarza ogólnopolskiego wspomnienia św. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego, a do kalendarza ogólnego - św. Faustyny Kowalskiej. Co do włączenia św. Faustyny do Calendarium Generale, petycja Episkopatu Polskiego musi mieć pozytywną opinię co najmniej 3 episkopatów krajowych, każdy z innego kontynentu.
6. Jest inicjatywa wydania całego Triduum Paschalnego jako jednej księgi, z ed. typ. III.
7. Trwają prace nad Ordo Missae, aby wydać je osobno przed całością ed. typ. III.
8. Trwają prace nad Martyrologium Romanum, które zostaną przedstawione Konferencji EP.
9. Trwa ujednolicanie tekstów (sprawdzanie redakcyjne) w Lekcjonarzu Mszalnym.
10. Trwają prace nad nową edycją obrzędów ustanowienia akolitów i lektorów, aby przedstawić je do zatwierdzenia przez Kongregację. Komisja krajowa chce do tej księgi dołączyć obrzędy ustanowienia nadzwyczajnych szafarzy Komunii św.
11. Trwają prace nad polskim wydaniem obrzędów profesji zakonnej.

– Komunikaty i informacje o uzyskanych tytułach i stopniach naukowych
– Relacje z prac Katedr i Zakładów Liturgicznych na Wydziałach Teologicznych
WYKŁADY KS. SODIEGO SDB W KATOWICACH
• Ks. Żądło zapowiedział, że w nowym roku akademickim na Wydziale Teologicznym w Katowicach odbędzie się kurs sakramentologii (30 godz.) i duchowości liturgii (30 godz.), które poprowadzi ks. prof. Manlio Sodi SDB z Uniwersytetu Salezjańskiego w Rzymie.

STRONA INTERNETOWA SEKCJI WYKŁADOWCÓW LITURGIKI W POLSCE
• Ks. Ostrowski zapowiedział, że serwis LITURGISTA.PL zostanie przeprofilowany i stanie się oficjalną stroną internetową Sekcji Wykładowców Liturgiki w Polsce.

DUSZPASTERSTWO SŁUŻBY LITURGICZNEJ
• Ks. Szczepaniec, mówiąc o nowym Dyrektorium, podkreślił, że wykładowcy liturgii powinni wspomóc duszpasterstwo.


– Podsumowanie Sympozjum: ks. prof. dr hab. Czesław Krakowiak (KUL)
– Modlitwa południowa (audytorium 101 WTL)
 


ostrowik (2010-09-07 05:31), ostatnia modyfikacja: 2010-10-05 03:37 (ostrowik)

 

 

 

 

 

 

 

Wyświetleń: 10666

 
Pokrewne wątki
(na temat sympozjum / prezbiterat):
Chrystus w liturgii
Ojczyzna w liturgii
Genetyka liturgii
Jaka liturgia przyszłości?
Sakrament kapłaństwa jako dar i tajemnica
Liturgia i ewangelizacja
VI Sympozjum liturgiczne
50. Sympozjum Wykładowców Liturgiki
47. Sympozjum Wykładowców Liturgiki
Sympozjum liturgiczne „Blaski i cienie reformy liturgicznej”

Archiwum

www.liturgista.pl :: copyright ks. dominik ostrowski 2005-2012 :: webmaster ostrowik