Strona w fazie testowej liturgista.pl
     szukanie
     o ruberze
  •  zasoby
     kontakt
 
» zasoby
Ruber - eksplorator dokumentów i rubryk

ZASOBY

Obecnie w bazie znajduje się 27 dokumentów Magisterium.
» zobacz status prac nad bazą
2007-12-08 List w sprawie adoracji eucharystycznej i modlitwy o powołania kapłańskie (Kongregacja ds. Duchowieństwa)
2007-12-08 Nota wyjaśniająca, dotycząca wzrostu w diecezjach (parafie, rektoraty, kaplice, klasztory, konwenty, seminaria) praktyki wieczystej adoracji eucharystycznej dla dobra wszystkich kapłanów i powołań kapłańskich (Kongregacja ds. Duchowieństwa)
2007-10-02 Instrukcja w sprawie udzielania posługi lektora i akolity świeckim mężczyznom (Konferencja Episkopatu Polski)
2007-07-07 Summorum Pontificum (Benedykt XVI)
List apostolski motu proprio
2007-07-07 List do Biskupów z okazji publikacji listu apostolskiego Motu Proprio Summorum Pontificum (Benedykt XVI)
Traktującego o celebracji liturgii rzymskiej ustanowionej przed reformą roku 1970
2007-02-22 Sacramentum Caritatis (Benedykt XVI)
Posynodalna adhortacja apostolska Ojca Świętego Benedykta XVI do biskupów, do kapłanów i diakonów, do zakonników i zakonnic oraz do wszystkich wiernych o Eucharystii, źródle i szczycie życia i misji Kościoła
2005-03-09 Wskazania po ogłoszeniu nowego wydania Ogólnego wprowadzenia do Mszału Rzymskiego (Episkopat Polski)
2005-03-09 Wskazania dla diecezji polskich dotyczące sprawowania Mszy św. według ogłoszonego przez papieża Benedykta XVI listu apostolskiego w formie motu proprio Summorum Pontificum (Konferencja Episkopatu Polski)
2005-01-01 Eucharystia Źródłem i Szczytem Życia oraz Misji Kościoła (Synod Biskupów)
XI Zwyczajne Zgromadzenie Biskupów. Instrumentum Laboris
2004-10-22 List Episkopatu Polski na Rok Eucharystii (Episkopat Polski)
Eucharystia źródłem i szczytem życia i misji Kościoła
2004-03-25 Redemptionis Sacramentum (Kongregacja Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów)
Instrukcja o tym, co należy zachowywać, a czego unikać w związku z Najświętszą Eucharystią
2003-04-17 Ecclesia De Eucharistia (Jan Paweł II)
Encyklika do biskupów, do kapłanów i diakonów, do zakonników i zakonnic, do katolików świeckich oraz do wszystkich ludzi dobrej woli o Eucharystii w życiu Kościoła
2000-04-20 Ogólne Wprowadzenie do Mszału Rzymskiego (Kongregacja ds Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów)
Z trzeciego wydania Mszału Rzymskiego
1994-12-05 Wskazania Komisji Episkopatu Polski do Spraw Liturgii i Duszpasterstwa Liturgicznego dotyczące fotografowania i filmowania podczas celebracji liturgicznej (Episkopat Polski)
1989-11-09 Domus Dei (Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów)
Dekret o tytule bazyliki mniejszej
1979-02-08 Instrukcja o muzyce liturgicznej po Soborze Watykańskim II (Episkopat Polski)
1971-04-11 Ogólne Wprowadzenie do Liturgii Godzin (Kongregacja Kultu Bożego)
1969-03-31 Instrukcja w sprawie szat, tytułów i godeł kardynałów, biskupów i prałatów niższych stopni (Sekretariat Stanu)
1967-09-11 Zarządzenie w związku z Instrukcją "Eucharisticum Mysterium" (Konferencja Episkopatu Polski)
1967-03-05 Musicam sacram (Święta Kongregacja Obrzędów)
Instrukcja o muzyce w świętej liturgii
1966-04-16 Instrukcja o ochronie zabytków i kierunkach rozwoju sztuki kościelnej (Konferencja Episkopatu Polski)
1963-12-04 Sacrosanctum Concilium (Sobór Watykański II)
Konstytucja o Liturgii Świętej
1928-12-20 Divini Cultus (Pius XI)
Konstytucja Apostolska o coraz gorliwszym popieraniu liturgii, śpiewu gregoriańskiego i muzyki kościelnej
1910-08-07 Quam Singulari (Święta Kongregacja dla spraw sakramentów świętych)
Dekret o wczesnym dopuszczeniu dzieci do Pierwszej Komunii Świętej
1905-12-20 Sacra Tridentina Synodus (Święta Kongregacja Soboru)
Dekret Św. Kongregacji Soboru o codziennej Komunii Św.
1904-01-08 Urbi Et Orbi (Kongregacja Świętych Obrzędów)
Dekret ogłaszający prawomocną ustawę o muzyce kościelnej
1903-11-22 Inter Pastoralis Officii Sollicitudines (Św. Pius X)
Motu Proprio o muzyce świętej

STAN PRAC NAD DOKUMENTAMI
- wykonano || - w trakcie prac || - dokument czeka na opracowującego - CHCĘ POMÓC
dokumentstatusoprac.
2008 bp Stanisław Stefanek TChr, Instrukcja w sprawie odprawiania mszy wieczornych na rozpoczęcie niedzieli i uroczystości obowiązujących soboty_wigilie_1kp19
2007 Kongregacja ds. Duchowieństwa, List w sprawie adoracji eucharystycznej i modlitwy o powołania kapłańskie ador1rbryg
2007 Kongregacja ds. Duchowieństwa, Nota wyjaśniająca, dotycząca wzrostu w diecezjach (parafie, rektoraty, kaplice, klasztory, konwenty, seminaria) praktyki wieczystej adoracji eucharystycznej dla dobra wszystkich kapłanów i powołań kapłańskich ador2rbryg
2007 Konferencja Episkopatu Polski, Instrukcja w sprawie udzielania posługi lektora i akolity świeckim mężczyznom kep_lekt_akolKP19
2007 Benedykt XVI, Summorum Pontificum. List apostolski motu proprio sum_pontrbryg
2007 Benedykt XVI, List do Biskupów z okazji publikacji listu apostolskiego Motu Proprio Summorum Pontificum. Traktującego o celebracji liturgii rzymskiej ustanowionej przed reformą roku 1970 summ_pont2rbryg
2007 Benedykt XVI, Sacramentum Caritatis. Posynodalna adhortacja apostolska Ojca Świętego Benedykta XVI do biskupów, do kapłanów i diakonów, do zakonników i zakonnic oraz do wszystkich wiernych o Eucharystii, źródle i szczycie życia i misji Kościoła sacr_carostrowik
2005 Episkopat Polski, Wskazania po ogłoszeniu nowego wydania Ogólnego wprowadzenia do Mszału Rzymskiego owmr_keprbryg
2005 Konferencja Episkopatu Polski, Wskazania dla diecezji polskich dotyczące sprawowania Mszy św. według ogłoszonego przez papieża Benedykta XVI listu apostolskiego w formie motu proprio Summorum Pontificum kep_summ_pontrbryg
2005 Synod Biskupów, Eucharystia Źródłem i Szczytem Życia oraz Misji Kościoła. XI Zwyczajne Zgromadzenie Biskupów. Instrumentum Laboris euch_zrorbryg
2004 Episkopat Polski, List Episkopatu Polski na Rok Eucharystii. Eucharystia źródłem i szczytem życia i misji Kościołarok_euch_keprbryg
2004 Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, Rok Eucharystii. Wskazania i propozycje rok_euch_kongrrbryg
2004 Jan Paweł II, Mane nobiscum Domine. List apostolski do biskupów, duchowieństwa i wiernych na Rok Eucharystii, październik 2004-październik 2005 man_nobrbryg
2004 Kongregacja Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, Redemptionis Sacramentum. Instrukcja o tym, co należy zachowywać, a czego unikać w związku z Najświętszą Eucharystią red_sacrostrowik
2004 Konferencja Episkopatu Polski, Wytyczne dotyczące formacji, życia i posługi diakonów stałych w Polscediak_kep
2003 Jan Paweł II, Spiritus et Sponsa. List apostolski z okazji 40. rocznicy ogłoszenia Konstytucji o liturgii świętej «Sacrosanctum Concilium» spir_sponmarcelino
2003 Jan Paweł II, Ecclesia De Eucharistia. Encyklika do biskupów, do kapłanów i diakonów, do zakonników i zakonnic, do katolików świeckich oraz do wszystkich ludzi dobrej woli o Eucharystii w życiu Kościoła eccl_euchKP19
2001 Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, Liturgiam authenticam. Stosowanie języków narodowych przy wydawaniu ksiąg rzymskiej liturgii. Piąta Instrukcja "dla poprawnego wprowadzenia Konstytucji Soboru Watykańskiego drugiego o liturgii świętej" lit_authlaudem
2000 Kongregacja ds Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, Ogólne Wprowadzenie do Mszału Rzymskiego. Z trzeciego wydania Mszału Rzymskiego owmrostrowik
1999 Komisja Teologiczno-Historyczna Wielkiego Jubileuszu Roku 2000, Eucharystia sakrament nowego życia. Oficjalny Dokument Papieskiego Komitetu Obchodów Wielkiego Jubileuszu Roku 2000euch_nz
1998 Jan Paweł II, Dies Domini. List apostolski do Biskupów, Kapłanów i Wiernych o świętowaniu niedzieli dies_dmwrylko
1994 Episkopat Polski, Wskazania Komisji Episkopatu Polski do Spraw Liturgii i Duszpasterstwa Liturgicznego dotyczące fotografowania i filmowania podczas celebracji liturgicznej fotog_filmmarcelino
1994 Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentow, De Liturgia Romana et Inculturatione. Czwarta instrukcja dla poprawnego wprowadzenia soborowej Konstytucji o Liturgii lit_incult
1993 Episkopat Polski, Instrukcja o obrzędach błogosławieństw kep_blogmarcelino
1991 Episkopat Polski, Instrukcja w sprawie formacji i sposobu wykonywania posługi nadzwyczajnych szafarzy komunii świętej kep_szaf_1tomek
1990 Episkopat Polski, Postanowienie Konferencji Episkopatu Polski odnośnie nadzwyczajnego szafarza komunii świętej kep_szaf_2tomek
1989 Episkopat Polski, Instrukcja o przygotowaniu do zawarcia małżeństwa w kościele katolickim kep_malz_1
1989 Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, Domus Dei. Dekret o tytule bazyliki mniejszej dom_deilaudem
1989 Episkopat Polski, Instrukcja dla duchowieństwa w związku z wprowadzeniem obrzędów chrześcijańskiego wtajemniczenia dorosłych kep_oica
1988 Jan Paweł II, Vicesimus Quintus Annus. List Apostolski w dwudziestą piątą rocznicę ogłoszenia Konstytucji Soborowej o Świętej Liturgii vic_quintlaudem
1988 Kongregacja Kultu Bożego, List okólny o przygotowaniu i obchodzeniu świąt paschalnych oko_paschSméagol
1987 Episkopat Polski, Instrukcja o kulcie Tajemnicy Eucharystii poza mszą świętą kep_euch
1987 Kongregacja Kultu Bożego, O koncertach w kościołach konc_koscmarcelino
1987 Episkopat Polski, Instrukcja w sprawie duszpasterstwa małżeństw o różnej przynależności kościelnej kep_malz_2
1987 Episkopat Polski, Instrukcja w związku z wydaniem nowego mszału ołtarzowego kep_mszal
1982 Episkopat Polski, Instrukcja Episkopatu Polski dla duchowieństwa dotycząca wprowadzenia w życie nowych obrzędów pokuty kep_pok
1982 Episkopat Polski, Zmodyfikowana instrukcja w sprawie posług oraz święceń udzielanych w seminariach duchownych kep_posllaudem
1982 Episkopat Polski, Słowo biskupów do kapłanów z okazji wprowadzenia liturgii godzin w języku polskim kep_lg
1980 Episkopat Polski, Przepisy wykonawcze do instrukcji Kongregacji ds. Sakramentów i kultu Bożego - Inaestimabile Donum z 3 IV 1980 kep_inest_don
1980 Kongregacja Sakramentów i Kultu Bożego, Inaestimabile Donum. Instrukcja w sprawie niektórych norm dotycznących kultu tajemnicy eucharystycznej inest_don
1979 Episkopat Polski, Słowo biskupów do duchowieństwa z okazji nowej księgi Liturgicznej: Sakramenty Chorych (Instrukcja) kep_chor
1979 Kongregacja Wychowania Katolickiego, Instrukcja o liturgicznej formacji w seminariach form_sem
1979 Episkopat Polski, Uchwała w sprawie komunii świętej pod dwiema postaciami w zgromadzeniach zakonnych i wspólnotach życia konsekrowanego kep_kom_post
1979 Episkopat Polski, Instrukcja o muzyce liturgicznej po Soborze Watykańskim II kep_muzlaudem
1978 Episkopat Polski, Instrukcja Liturgiczno-duszpasterska o pogrzebie i modlitwach za zmarłych kep_pogrz
1977 Episkopat Polski, Zalecenia duszpasterskie w związku z dyrektorium o mszach świętych z udziałem dzieci kep_dzieci
1975 Episkopat Polski, II Instrukcja dotycząca przygotowania do małżeństwa i życia rodzinnego oraz wprowadzenia nowego obrzędu sakramentu małżeństwa kep_malz_3
1975 Episkopat Polski, Instrukcja Duszpasterska o udzielaniu sakramentu chrztu świętego dzieciomkep_chrz_dz
1973 Święta Kongregacja Kultu Bożego, Dyrektorium o Mszach św. z udziałem dzieci euch_dzieci
1973 Kongregacja Sakramentów, Immensae Caritatis. Instrukcja na temat ułatwiania w niektórych wypadkach przyjmowania komunii sakrametalnej imm_car
1972 Episkopat Polski, Instrukcja o obrzędach błogosławieństw. Wskazania duszpasterskie o nabożeństwach dodatkowych kep_blog_2
1972 Paweł VI, Ministeria Quaedam. List "Motu Proprio" Wprowadzające nową dyscyplinę w odniesieniu do tonsury, święceń niższych i subdiakonatu w Kościele Łacińskim min_quaed
1971 Episkopat Polski, Biskupi polscy ogłaszają w Polsce święto Maryi Matki Kościoła kep_mmk
1971 Kongregacja Kultu Bożego, Ogólne Wprowadzenie do Liturgii Godzin owlgdiscepola
1971 Episkopat Polski, Wskazania dla spowiedników w zakresie spowiedzi małżonków zalecone przez Episkopat Polski kep_spow_malz
1970 Święta Kongregacja Obrzędów, Liturgicae Instaurationes. Trzecia Instrukcja o należytym wykonaniu Konstytucji o Świętej Liturgii lit_inst
1969 Kongregacja Kultu Bożego, Instrukcja o Mszach dla grup specjalnych grup_spec
1969 Paweł VI, Missale Romanum. Konstytucja Apostolska promulgująca Mszał Rzymski odnowiony z polecenia Powszechnego Soboru Watykańskiego II miss_romlaudem
1969 Kongregacja Kultu Bożego, Ogólne Wprowadzenie do Mszału Rzymskiego owmr_s
1969 Sekretariat Stanu, Instrukcja w sprawie szat, tytułów i godeł kardynałów, biskupów i prałatów niższych stopni SS_instr_1969ostrowik
1969 Episkopat Polski, I Instrukcja dla duchowieństwa o przygotowaniu wiernych do sakramentu małżeństwa i o duszpasterstwie rodzin kep_malz_4
1967 Episkopat Polski, Zarządzenie księży biskupów wydane w związku z Instrukcją świętej Kongregacji Obrzędów o kulcie tajemnicy eucharystycznej - Eucharisticum Mysterium kep_euch_mist
1967 Konferencja Episkopatu Polski, Zarządzenie w związku z Instrukcją "Eucharisticum Mysterium" KEP_euch_1967ostrowik
1967 Paweł VI, Sacrum Diaconatus Ordinem. Motu Proprio ustalające normy ogólne dla przywróconego w Kościele łacińskim stałego diakonatu sacr_diaclaudem
1967 Święta Kongregacja Obrzędów, Eucharisticum Mysterium. Instrukcja o kulcie Tajemnicy Eucharystycznej euch_mist
1967 Święta Kongregacja Obrzędów, Tres abhinc annos. Druga Instrukcja o należytym wykonywaniu Konstytucji o św. Liturgii tres_an
1967 Święta Kongregacja Obrzędów, Musicam sacram. Instrukcja o muzyce w świętej liturgii mus_sacrrbryg
1966 Konferencja Episkopatu Polski, Instrukcja o ochronie zabytków i kierunkach rozwoju sztuki kościelnej KEP_szt_1ostrowik
1966 Paweł VI, Paenitemini. Konstytucja Apostolska w sprawie pewnych zmian w karności kościelnej, dotyczącej pokuty paenit
1965 Paweł VI, Mysterium Fidei. Encyklika w sprawie nauki o Najświętszej Eucharystii i jej kultu myst_fid
1964 Rada dla wykonywania Konstytucji o Liturgii, Inter Oecumenici. Instrukcja o należytym wykonywaniu Konstytucji o Liturgii int_oecumlaudem
1964 Paweł VI, Sacram Liturgiam. Pismo Apostolskie Ojca Świętego Pawła VI postanawiające, aby niektóre przepisy uchwalonej przez Powszechny II Sobór Watykański Konstytucji o Liturgii Świętej zaczęły wchodzić w życie sacr_lit
1963 Sobór Watykański II, Sacrosanctum Concilium. Konstytucja o Liturgii Świętej scdiscepola
1953 Pius XI, Christus Dominus. Konstytucja Apostolska w sprawie Postu Eucharystycznego. Nowe normy Stolicy Apostolskiej w sprawie postu Eucharystycznego.chr_dom
1947 Pius XII, Mediator Dei. Encyklika o świętej liturgii med_deidiscepola
1928 Pius XI, Divini Cultus. Konstytucja Apostolska o coraz gorliwszym popieraniu liturgii, śpiewu gregoriańskiego i muzyki kościelnej div_culostrowik
1925 Pius XI, Quas Primas. Encyklika do wszystkich Czcigodnych Braci Patriarchów, Prymasów, Arcybiskupów, Biskupów i innych Ordynariuszów, którzy pozostają w pokoju i jedności ze Stolicą Apostolską. O ustanowieniu święta Naszego Pana Jezusa Chrystusa Króla qua_primlaudem
1910 Święta Kongregacja dla spraw sakramentów świętych, Quam Singulari. Dekret o wczesnym dopuszczeniu dzieci do Pierwszej Komunii Świętej qua_singostrowik
1905 Święta Kongregacja Soboru, Sacra Tridentina Synodus. Dekret Św. Kongregacji Soboru o codziennej Komunii Św. stsostrowik
1904 Kongregacja Świętych Obrzędów, Urbi Et Orbi. Dekret ogłaszający prawomocną ustawę o muzyce kościelnej ueoostrowik
1903 Św. Pius X, Inter Pastoralis Officii Sollicitudines. Motu Proprio o muzyce świętej iposostrowik
1902 Leon XIII, Mirae Caritatis. Encyklika o Sakramencie Eucharystii mir_carlaudem
www.liturgista.pl :: copyright ks. dominik ostrowski 2005-2008 :: webmaster ostrowik