Zasoby

Obecnie w bazie dostępne jest 140 dokumentów (w tym 65 sprawdzonych i z dostępem do źródeł). (Zobacz wszystkie)

Dokumenty opatrzone znakiem kontrolnym zostały dokładnie sprawdzone względem tekstu opublikowanego. Pozostałe są w wersji testowej, stopniowo sprawdzanej i poprawianej, można z nich korzystać w celach studyjnych.

Dostępne dokumenty

Obecnie w bazie dostępne jest 140 dokumentów (w tym 65 sprawdzonych i z dostępem do źródeł).

 1. 2020 Kom. liturgiczna KEP: "Praktyka pierwszych piątków i pierwszych sobót miesiąca w okresie epidemii". Komunikat 
 2. 2019 Franciszek: "Aperuit Illis". List Apostolski w formie Motu Proprio Ojca Świętego Franciszka, w którym ustanawia Niedzielę Słowa Bożego 
 3. 2017 Kongr. ds. Kanoniz.: Instrukcja "Relikwie w Kościele: poświadczenie prawdziwości oraz przechowywanie" 
 4. 2017 KEP: Wskazania dotyczące homilii mszalnej 
 5. 2017 KEP: Instrukcja o muzyce kościelnej (2) 
 6. 2017 Kongr. Kultu Boż.: List okólny do Biskupów na temat chleba i wina do sprawowania Eucharystii 
 7. 2017 KEP: Instrukcja dotycząca posługiwania chorym i umierającym 
 8. 2017 Kom. Ecclesia Dei: List na temat zezwolenia na zawieranie małżeństw przez wiernych korzystających z posługi Bractwa Kapłańskiego Świętego Piusa X 
 9. 2017 KEP: Dyrektorium w sprawie celebracji Mszy świętej transmitowanej przez telewizję 
 10. 2016 Kongr. N. Wiary: Ad resurgendum cum Christo. Instrukcja dotycząca pochówku ciał zmarłych oraz przechowywania prochów w przypadku kremacji 
 11. 2016 KEP: Stanowisko biskupów polskich w sprawie małżeństwa katolickiego zawieranego poza miejscem świętym 
 12. 2016 Kongr. Kultu Bożego: "In Missa in Cena Domini". Dekret ws. obrzędu umywania nóg w liturgii Wielkiego Tygodnia 
 13. 2015 KEP: Wskazania w sprawie materii Eucharystii 
 14. 2015 KEP: Zarządzenie do "Wskazań w sprawie materii Eucharystii" dotyczące rejestru producentów oraz dostawców chleba i wina mszalnego do celebracji Eucharystii 
 15. 2015 Kom. liturgiczna KEP: Komunikat w sprawie pisowni nowych wezwań w Litanii loretańskiej
 16. 2015 KEP: Wskazania dla kapłanów pełniących posługę egzorcysty 
 17. 2015 KEP: Decyzja w sprawie tzw. spowiedzi furtkowej
 18. 2015 Kom. N. Wiary KEP: Opinia teologiczna w sprawie tzw. spowiedzi furtkowej
 19. 2014 KEP: Wskazania dotyczące liturgii Mszy świętych sprawowanych w małych grupach i wspólnotach
 20. 2014 Kongr. Kultu Boż.: Dyrektorium homiletyczne
 21. 2014 Kongr. Kultu Boż.: "Znaczenie rytualne daru pokoju podczas Mszy św."
 22. 2014 KEP: Wykładnia przykazań kościelnych
 23. 2014 KEP: Zmiana formuły "wspólnota chrześcijańska" na "Kościół Boży"
 24. 2014 Abp Jędraszewski: Dekret Arcybiskupa Łódzkiego w sprawie zezwoleń na binację i trynację oraz składanych stypendiów mszalnych 
 25. 2013 Kom. liturg. KEP: Komunikat w sprawie włączenia imienia św. Józefa do Modlitw Eucharystycznych 
 26. 2013 Kongr. Kultu Boż.: Dekret o włączeniu wezwania św. Józefa do modlitw eucharystycznych
 27. 2011 KEP: List pasterski o szacunku dla ciała zmarłego i obrzędach pogrzebu (w przypadku kremacji)
 28. 2011 Kom. Ecclesia Dei: "Universae Ecclesiae". Instrukcja dotycząca zastosowania Listu Apostolskiego Motu Proprio data Summorum Pontificum Jego Świątobliwości Benedykta PP XVI 
 29. 2010 KEP: Ceremoniał liturgicznej posługi biskupów. Dostosowany do zwyczajów diecezji polskich
 30. 2009 Abp Życiński: Zarządzenie Arcybiskupa Lubelskiego w sprawie celebracji liturgicznych dotyczących uzdrowienia 
 31. 2008 KEP: Dyrektorium Duszpasterstwa Służby Liturgicznej
 32. 2008 Bp Stefanek: Instrukcja Biskupa Łomżyńskiego w sprawie odprawiania Mszy wieczornych na rozpoczęcie niedzieli i uroczystości obowiązujących 
 33. 2008 Kongr. N. Wiary: «Responsa ad proposita dubia» w sprawie stosowania pewnych formuł chrzcielnych w języku inkluzywnym
 34. 2007 KEP: Wskazania dotyczące sprawowania Mszy św. według Motu proprio "Summorum Pontificum"
 35. 2007 KEP: Instrukcja Episkopatu Polski w sprawie udzielania posługi lektora i akolity świeckim mężczyznom
 36. 2007 Benedykt XVI: "Summorum Pontificum". List apostolski motu proprio
 37. 2007 Benedykt XVI: List do Biskupów z okazji publikacji Listu Apostolskiego Motu Proprio "Summorum Pontificum" traktującego o celebracji liturgii rzymskiej ustanowionej przed reformą roku 1970
 38. 2007 Benedykt XVI: "Sacramentum caritatis". Posynodalna Adhortacja Apostolska o Eucharystii, źródle i szczycie życia i misji Kościoła 
 39. 2006 Abp Życiński: Dekret Arcybiskupa Lubelskiego dotyczący popołudniowych i obrzędowych Mszy Świętych w sobotę 
 40. 2006 Kongr. Kultu Boż.: Wprowadzenie w Polsce Komunii św. na rękę (Dekret)
 41. 2006 Abp Życiński: Zarządzenie Arcybiskupa Lubelskiego w sprawie modlitwy wiernych 
 42. 2005 Kongr. Kultu Boż.: Ogólne wprowadzenie do Liturgii Godzin 
 43. 2005 KEP: Wskazania po ogłoszeniu nowego wydania Ogólnego wprowadzenia do Mszału Rzymskiego
 44. 2005 Kongr. N. Wiary: Nota dotycząca szafarza sakramentu Namaszczenia Chorych 
 45. 2005 Kard. Glemp: "Niech Chrystus rośnie w nas". List pasterski na Wielki Post 
 46. 2004 Kongr. Kultu Boż.: "Redemptionis Sacramentum". Instrukcja o tym, co należy zachowywać, a czego unikać w związku z Najświętszą Eucharystią
 47. 2004 Kongr. Kultu Boż.: Odpowiedzi ws. gestu rąk przy bierzmowaniu, kapa jako strój diakona
 48. 2003 Kongr. Kultu Boż.: Ogólne Wprowadzenie Do Mszału Rzymskiego
 49. 2003 Kongr. Kultu Boż.: Ogólne normy roku liturgicznego i kalendarza 
 50. 2003 Jan Paweł II: "Ecclesia de Eucharistia". Encyklika o Eucharystii w życiu Kościoła 
 51. 2002 Abp Zimoń: Instrukcja Arcybiskupa Katowickiego w sprawie zdobienia kościołów
 52. 2002 Kongr. ds. Duchow.: Instrukcja "Kapłan, pasterz i przewodnik wspólnoty parafialnej" 
 53. 2002 Jan Paweł II: "Misericordia Dei". List apostolski Motu proprio o niektórych aspektach sprawowania sakramentu pokuty 
 54. 2002 Abp Życiński: Dekret Arcybiskupa Lubelskiego w sprawie Komunii Świętej pod dwiema postaciami 
 55. 2001 Kongr. Kultu Boż.: Dyrektorium o pobożności ludowej i liturgii
 56. 2001 Abp Życiński: Zasady uczestnictwa w modlitewnych spotkaniach ekumenicznych w Archidiecezji Lubelskiej 
 57. 2001 Kongr. Kultu Boż.: Egzorcyzmy i inne modlitwy błagalne. Wstęp i Wprowadzenie teologiczno-pastoralne
 58. 2001 Kongr. Kultu Boż.: "Liturgiam authenticam". Instrukcja o należytym wykonywaniu Konstytucji o Liturgii Świętej (5: Stosowanie języków narodowych przy wydawaniu ksiąg rzymskiej liturgii)
 59. 2000 Kongr. Kultu Boż.: Odpowiedzi na zapytania odnośnie do obowiązku sprawowania Liturgii Godzin 
 60. 2000 Kongr. N. Wiary: Instrukcja na temat modlitw w celu osiągnięcia uzdrowienia pochodzącego od Boga
 61. 1997 Kongr. Kultu Bożego: Notyfikacja dotycząca niektórych aspektów własnych kalendarzy i tekstów liturgicznych 
 62. 1997 Kongregacja ds. Duchowieństwa i in.: "Ecclesiae de mysterio". Instrukcja o niektórych kwestiach dotyczących współpracy wiernych świeckich w ministerialnej posłudze kapłanów 
 63. 1996 Kongr. Kultu Bożego: Obrzędy pokuty (wyd. 2). Wprowadzenie teologiczne i pastoralne 
 64. 1995 Kongr. N. Wiary: Wyjaśnienie w sprawie użycia chleba z zawartością glutenu i moszczu jako materii eucharystycznej
 65. 1994 Kom. liturg. KEP: Wskazania dotyczące fotografowania i filmowania podczas celebracji liturgii
 66. 1994 Kongr. Kultu Boż.: "Varietates Legitimae". Instrukcja o należytym wykonywaniu Konstytucji o Liturgii Świętej (4: "De Liturgia Romana et Inculturatione")
 67. 1993 KEP: Instrukcja o obrzędach błogosławieństw
 68. 1993 Kongr. Kultu Boż.: Obrzędy błogosławieństw. Wprowadzenie teologiczne i pastoralne 
 69. 1993 Kongr. Kultu Boż.: Obrzędy sakramentu małżeństwa (wyd. 3). Wprowadzenie teologiczne i pastoralne 
 70. 1992 Katechizm Kościoła Katolickiego
 71. 1991 KEP: Instrukcja w sprawie formacji i sposobu wykonywania posługi nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej
 72. 1991 Kongr. Kultu Boż.: Sakramenty chorych. Obrzędy i duszpasterstwo. Wprowadzenie teologiczne i pastoralne 
 73. 1991 Kongr. Duchow.: "Mos iugiter". Dekret o intencjach mszalnych i mszach zbiorowych 
 74. 1990 KEP: Postanowienie odnośnie nadzwyczajnego szafarza Komunii Świętej
 75. 1990 Kongr. Kultu Bożego: Obrzędy pogrzebu (wyd. 2). Wprowadzenie teologiczne i pastoralne 
 76. 1989 KEP: Instrukcja Episkopatu Polski o przygotowaniu do zawarcia małżeństwa w Kościele katolickim
 77. 1989 KEP: Instrukcja dla duchowieństwa w związku z wprowadzeniem obrzędów chrześcijańskiego wtajemniczenia dorosłych
 78. 1988 Jan Paweł II: "Ecclesia Dei". List apostolski Motu proprio w sprawie arcybiskupa Marcela Lefebvre’a
 79. 1988 Kongr. Kultu Boż.: "Paschalis sollemnitatis". List okólny o przygotowaniu i obchodzeniu Świąt Paschalnych 
 80. 1987 KEP: Instrukcja o kulcie tajemnicy Eucharystii poza Mszą Świętą
 81. 1987 Kongr. Kultu Boż.: Instrukcja o koncertach w kościołach
 82. 1987 Kongr. Kultu Boż.: Obrzędy chrześcijańskiego wtajemn. dorosłych - wprowadzenie teol. i past. 
 83. 1987 Kongr. Kultu Bożego: Wtajemniczenie chrześcijańskie. Wprowadzenie ogólne 
 84. 1987 Kongr. Kultu Bożego: Chrzest dzieci. Wprowadzenie teologiczne i pastoralne 
 85. 1987 KEP: Instrukcja w sprawie duszpasterstwa małżeństw o różnej przynależności kościelnej
 86. 1987 KEP: Instrukcja w związku z wydaniem nowego mszału ołtarzowego
 87. 1987 KEP: Instrukcja o ochronie cmentarzy
 88. 1985 KEP: Pouczenie dla kapłanów w sprawie Mszy Świętych odprawianych w wigilie niedziel i świąt de praecepto 
 89. 1984 Kongr. Kultu Bożego: "Quattuor abhinc annos". List o użyciu Mszału Rzymskiego wg wydania wzorcowego z r. 1962 
 90. 1983 Kongr. N. Wiary: List do Biskupów Kościoła Katolickiego o niektórych zagadnieniach dotyczących szafarza Eucharystii 
 91. 1983 Kodeks Prawa Kanonicznego
 92. 1982 KEP: Instrukcja dla duchowieństwa dotycząca wprowadzenia w życie nowych obrzędów pokuty
 93. 1982 KEP: Zmodyfikowana instrukcja w sprawie posług oraz święceń udzielanych w seminariach duchownych
 94. 1982 KEP: Słowo biskupów do kapłanów z okazji wprowadzenia Liturgii Godzin w języku polskim
 95. 1981 Kongr. Kultu Bożego: Ogólne wprowadzenie do Lekcjonarza mszalnego (wyd. 2)
 96. 1980 KEP: Przepisy wykonawcze do Instrukcji Kongregacji ds. Sakramentów i Kultu Bożego "Inaestimabile donum" z 3 IV 1980
 97. 1980 Kongr. Kultu Bożego: "Inaestimabile Donum". Instrukcja w sprawie niektórych norm dotyczących kultu Tajemnicy Eucharystycznej 
 98. 1979 Kongr. Wych. Katol.: Instrukcja o liturgicznej formacji w seminariach
 99. 1979 KEP: Uchwała w sprawie Komunii świętej pod dwiema postaciami w zgromadzeniach zakonnych i wspólnotach życia konsekrowanego 
 100. 1979 KEP: Instrukcja o muzyce liturgicznej po Soborze Watykańskim II
 101. 1978 KEP: Instrukcja liturgiczno-duszpasterska o pogrzebie i modlitwach za zmarłych
 102. 1978 KEP: Zalecenia duszpasterskie w związku z Dyrektorium o Mszach Świętych z udziałem dzieci
 103. 1978 Kom. ds. Sztuki KEP: Wskazania konserwatorskie
 104. 1975 KEP: II Instrukcja dotycząca przygotowania do małżeństwa i życia rodzinnego oraz wprowadzenia nowego obrzędu sakramentu małżeństwa
 105. 1975 KEP: Instrukcja duszpasterska dotycząca sakramentu bierzmowania
 106. 1975 KEP: Instrukcja duszpasterska o udzielaniu sakramentu Chrztu Świętego dzieciom
 107. 1974 Kongr. N. Wiary: Deklaracja o znaczeniu potwierdzenia przekładów formuł sakramentalnych 
 108. 1973 Kongr. Kultu Bożego: Dyrektorium o Mszach św. z udziałem dzieci 
 109. 1973 Kongr. Kultu Bożego: Komunia Święta i kult tajemnicy Eucharystycznej poza Mszą Świętą. Wprowadzenie teologiczne i pastoralne
 110. 1972 KEP: Wskazania duszpasterskie o nabożeństwach dodatkowych 
 111. 1972 Kongr. N. Wiary: Deklaracja "O partykułach eucharystycznych" 
 112. 1971 KEP: Biskupi polscy ogłaszają w Polsce święto Maryi Matki Kościoła 
 113. 1971 KEP: Zarządzenie w sprawie mszy wotywnych 
 114. 1970 Paweł VI: "Laudis canticum". Konstytucja Apostolska wprowadzająca w życie Liturgię Godzin 
 115. 1970 Kongr. Kultu Bożego: "Liturgicae instaurationes". Instrukcja o należytym wykonywaniu Konstytucji o Liturgii Świętej (3) 
 116. 1970 Kongr. Kultu Bożego: "Calendaria particularia". Instrukcja o rewizji kalendarzy partykularnych oraz własnych formularzy oficjów i Mszy 
 117. 1969 Kongr. Kultu Boż.: "Actio pastoralis". Instrukcja o mszach dla grup specjalnych 
 118. 1969 Consilium: "Comme le prévoit". Instrukcja o tłumaczeniu tekstów liturgicznych 
 119. 1967 Kom. Wykonawcza KL: "Eucharisticum Mysterium". Instrukcja o kulcie Tajemnicy Eucharystycznej
 120. 1967 Kongr. Obrzędów: "Tres abhinc annos". Instrukcja o należytym wykonywaniu Konstytucji o Liturgii Świętej (2) 
 121. 1967 Kongr. Obrzędów: "Musicam sacram". Instrukcja o muzyce w świętej liturgii
 122. 1967 Kongr. Soboru: "Tricenario Gregoriano". Deklaracja o ciągłości celebracji trzydziestu Mszy Gregoriańskich
 123. 1966 KEP: Instrukcja o ochronie zabytków i kierunkach rozwoju sztuki kościelnej
 124. 1966 Paweł VI: "Paenitemini". Konstytucja Apostolska w sprawie pewnych zmian w karności kościelnej, dotyczącej pokuty.
 125. 1965 Paweł VI: "Mysterium fidei". Encyklika w sprawie nauki o Najśw. Eucharystii i jej kultu 
 126. 1964 Kongr. Obrz. i Consilium: "Inter Oecumenici". Instrukcja o należytym wykonywaniu Konstytucji o Liturgii Świętej (1)
 127. 1964 Paweł VI: "Sacram Liturgiam". Pismo Apostolskie ostanawiające, aby niektóre przepisy uchwalonej przez Powszechny II Sobór Watykański Konstytucji o Liturgii Świętej zaczęły wchodzić w życie
 128. 1963 Sob. Wat. II: "Sacrosanctum Concilium". Konstytucja o Liturgii
 129. 1962 KEP: Dyrektywy w związku z instrukcją Świętej Kongregacji Obrzędów o muzyce sakralnej i liturgii 
 130. 1960 Jan XXIII: "Rubricarum instructum". Pismo Apostolskie motu proprio zatwierdzające zbiór nowych rubryk Brewiarza i Mszału Rzymskiego
 131. 1958 Kongr. Obrzędów: "De musica sacra et sacra Liturgia". Instrukcja Świętej Kongregacji Obrzędów o muzyce sakralnej i liturgii według wskazań encyklik Papieża Piusa XII "Musicae Sacrae Disciplina" Oraz "Mediator Dei" 
 132. 1955 Pius XII: "Musicae Sacrae Disciplina". Encyklika do Biskupów oraz innych Ordynariuszy o muzyce kościelnej
 133. 1947 Pius XII: "Mediator Dei". Encyklika o liturgii
 134. 1928 Pius XI: "Divini Cultus". Konstytucja Apostolska o coraz gorliwszym popieraniu liturgii, śpiewu gregoriańskiego i muzyki kościelnej
 135. 1925 Pius XI: "Quas Primas". Encyklika o ustanowieniu święta Chrystusa Króla
 136. 1910 Kongr. Sakramentów: "Quam singulari". Dekret o wczesnym dopuszczeniu dzieci do Pierwszej Komunii Świętej
 137. 1905 Kongr. Soboru: "Sacra Tridentina Synodus". Dekret o codziennej Komunii Św.
 138. 1904 Kongr. Obrzędów: "Urbi Et Orbi". Dekret ogłaszający prawomocną ustawę o muzyce kościelnej
 139. 1903 Pius X: "Inter pastoralis officii sollicitudines". Motu proprio o muzyce świętej
 140. 1902 Leon XIII: "Mirae caritatis". Encyklika o sakramencie Eucharystii