Zasoby

Obecnie w bazie tekstów znajduje się 120 dokumentów (w tym 44 sprawdzone i z dostępem do źródeł). (Zobacz wszystkie)

Dokumenty opatrzone znakiem kontrolnym zostały dokładnie sprawdzone względem tekstu opublikowanego. Pozostałe są w wersji testowej, powoli sprawdzanej i poprawianej, można z nich korzystać w celach studyjnych.

Wybrane dokumenty

Aktywny filtr: Ostatnio dodane

  1. 2007 Benedykt XVI: "Sacramentum caritatis". Posynodalna Adhortacja Apostolska o Eucharystii, źródle i szczycie życia i misji Kościoła  (dod. 2020-01-18)
  2. 2019 Franciszek: "Aperuit Illis". List Apostolski w formie Motu Proprio Ojca Świętego Franciszka, w którym ustanawia Niedzielę Słowa Bożego  (dod. 2020-01-15)
  3. 1985 KEP: Pouczenie dla kapłanów w sprawie Mszy Świętych odprawianych w wigilie niedziel i świąt de praecepto  (dod. 2020-01-02)
  4. 2016 Kongr. Kultu Bożego: "In Missa in Cena Domini". Dekret ws. obrzędu umywania nóg w liturgii Wielkiego Tygodnia  (dod. 2020-01-01)
  5. 1969 Kongr. Kultu Boż.: "Actio pastoralis". Instrukcja o mszach dla grup specjalnych  (dod. 2020-01-01)
  6. 1958 Kongr. Obrzędów: "De musica sacra et sacra Liturgia". Instrukcja Świętej Kongregacji Obrzędów o muzyce sakralnej i liturgii według wskazań encyklik Papieża Piusa XII "Musicae Sacrae Disciplina" Oraz "Mediator Dei"  (dod. 2019-12-29)
  7. 2003 Kongr. Kultu Boż.: Ogólne normy roku liturgicznego i kalendarza  (dod. 2019-12-17)
  8. 1971 KEP: Zarządzenie w sprawie mszy wotywnych  (dod. 2019-12-15)
  9. 1997 Kongregacja ds. Duchowieństwa i in.: "Ecclesiae de mysterio". Instrukcja o niektórych kwestiach dotyczących współpracy wiernych świeckich w ministerialnej posłudze kapłanów  (dod. 2019-12-13)
  10. 1984 Kongr. Kultu Bożego: "Quattuor abhinc annos". List o użyciu Mszału Rzymskiego wg wydania wzorcowego z r. 1962  (dod. 2019-11-13)